เน็คดีแทคไม่ลดสปีด

เน็ต Dtac ไม่ลดสปีด

เน็ต Dtac รายวัน

เน็ต Dtac Free Fire
50 บาท / วัน
เน็ต Dtac รายวัน 01

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายวัน ราคา 50 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 4G เต็มสปีด ได้ 3 GB สมัครกด *104*049*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 32 บาท / วัน
เน็ต Dtac รายวัน 02

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายวัน ราคา 32 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*387*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 55 บาท / วัน
เน็ต Dtac รายวัน 03

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายวัน ราคา 55 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*397*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac รายสัปดาห์

เน็ต Dtac 89 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 01

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 89 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*384*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 120 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 02

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 120 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*378*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 220 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 03

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 220 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*388*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 330 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 04

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 330 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*398*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 99 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 09

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 99 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 5G เต็มสปีด ได้ 2GB เมื่อเล่นครบกำหนดใช้ต่อไม่อั้นที่ 64 Kbps สมัครกด *104*342*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 149 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 10

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 149 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 5G เต็มสปีด ได้ 5GB เมื่อเล่นครบกำหนดใช้ต่อไม่อั้นที่ 64 Kbps สมัครกด *104*315*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต+โทร Dtac รายสัปดาห์

เน็ต Dtac 100 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 05

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 100 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด ไม่เกิน 60 นาที/ครั้ง สมัครกด *104*76*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 129 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 06

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 129 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด ไม่เกิน 60 นาที/ครั้ง สมัครกด *104*77*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 229 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 07

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 229 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด ไม่เกิน 60 นาที/ครั้ง สมัครกด *104*78*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 350 บาท / สัปดาห์
เน็ต Dtac รายสัปดาห์ 08

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายสัปดาห์ ราคา 350 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด ไม่เกิน 60 นาที/ครั้ง สมัครกด *104*79*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac รายเดือน

เน็ต Dtac 350 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 03

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 350 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*379*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 299 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 01

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 299 บาท เล่นเน็ตความเร็วเต็มสปีด 5G ได้ 6 GB สมัครกด *104*634*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 499 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 02

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 499 บาท เล่นเน็ตความเร็วเต็มสปีด 5G ได้ 12 GB สมัครกด *104*644*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต+โทร Dtac รายเดือน

เน็ต Dtac 500 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 04

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 500 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด ไม่เกิน 60 นาที/ครั้ง สมัครกด *104*97*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 650 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 05

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 650 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด ไม่เกิน 60 นาที/ครั้ง สมัครกด *104*98*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 1,110 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 06

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 1,110 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด ไม่เกิน 60 นาที/ครั้ง สมัครกด *104*597*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 199 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 07

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 199 บาท เล่นเน็ตความเร็วเต็มสปีด 5G ได้ 500 MB หลังจากนั้นเล่นต่อไม่อั้นที่ 64 Kbps และโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่เกิน 80 นาที สมัครกด *104*491*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 299 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 08

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 129 บาท เล่นเน็ตความเร็วเต็มสปีด 5G ได้ 750 MB หลังจากนั้นเล่นต่อไม่อั้นที่ 128 Kbps และโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่เกิน 100 นาที สมัครกด *104*492*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 399 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 09

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 229 บาท เล่นเน็ตความเร็วเต็มสปีด 5G ได้ 3 GB หลังจากนั้นเล่นต่อไม่อั้นที่ 128 Kbps และโทรฟรีทุกเครือข่าย 150 นาที สมัครกด *104*493*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 699 บาท / เดือน
เน็ต Dtac รายเดือน 10

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac รายเดือน ราคา 350 บาท เล่นเน็ตความเร็วเต็มสปีด 5G ได้ 8 GB หลังจากนั้นเล่นต่อไม่อั้นที่ 128 Kbps และโทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที สมัครกด *104*495*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 90 วัน

เน็ต Dtac 750 บาท / 90 วัน
เน็ต Dtac 90 วัน 01

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac 90 วัน ราคา 750 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*591*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 1,200 บาท / 90 วัน
เน็ต Dtac 90 วัน 02

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac 90 วัน ราคา 1,200 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*594*9133794# แล้วโทรออก

เน็ต Dtac 1,800 บาท / 90 วัน
เน็ต Dtac 90 วัน 03

โปรดอ่าน : เน็ต Dtac 90 วัน ราคา 1,800 บาท เล่นเน็ตความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครกด *104*598*9133794# แล้วโทรออก

ความเร็วเน็ต Dtac แบบไหนเหมาะแก่คุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *